Cardinal Theme

دکتر طیبی در دیدار با استاندار مازندران تاکید کرد:

گردشگری مزرعه،؛ اولویت‌ توسعه‌ای مازندران

گردشگری مزرعه، "پسماند" و "جلبک "؛ اولویت‌های توسعه‌ای مازندران هستند.

رئیس جهاد دانشگاهی موضوعات "گردشگری مزرعه"، "پسماند" و "جلبک" را از جمله طرح‌های توسعه‌ای استان مازندران برشمرده و تاکید کرد: لازم است این طرح‌ها با همراهی و همکاری استانداری پیگیری شود زیرا در غیر این صورت جهاد دانشگاهی به تنهایی قادر به انجام این پروژه‌ها نیست.

رئیس جهاددانشگاهی در بازدید از جهاد دانشگاهی واحد مازندران گفت: جهاددانشگاهی مازندران هر اقدامی را در راستای حل مشکلات و معضلات استان انجام می‌دهد و باید به جنبه اقتصادی آن نیز توجه کند چراکه جنبه درآمدزایی طرح‌های جهاددانشگاهی بسیار مهم است.

رئیس جهاد دانشگاهی اظهار کرد: باید برای اجرای طرح «پرورش ماهی در قفس» مطالعه کافی انجام شود و منابع مالی از طریق استانداری برای اجرای این طرح مهیا شود.