Cardinal Theme

به همت دانشکده علوم گردشگری؛

کارگاه‌های تخصصی سومین کنفرانس گردشگری و معنویت برگزار شد

کارگاه‌های تخصصی «گردشگری ، صلح و معنویت» و « گردشگری، توسعه پایدار و معنویت» برگزار شد.

به همت دانشکده علوم گردشگری، کارگاه‌های تخصصی سومین کنفرانس گردشگری امروز(شنبه-22 دیماه)، با عناوین»گردشگری، صلح و معنویت» و «گردشگری، توسعه پایدار و معنویت» با حضور«دکتر فابیونه کاربونه» از دانشگاه کاونتری انگلستان، «دکتر روهت گنس» از ترکیه،«دکتر احمد متسوم» از مالزی، دکتر هاشمی(رییس دانشگاه)،دکترجهانیان(رییس دانشکده علوم گردشگری)، دکتر ایمانی خوشخو(دبیر علمی کنفرانس) و جمعی از استادان، دانشجویان و علاقه مندان این حوزه برگزار شد.

در پایان این کارگاه‌ها، تندیس سومین کنفرانس به مهمانان اهدا گردید و دست اندرکاران این کنفرانس بیانیه ای صادر کردند.