Cardinal Theme

به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و فرهنگ:

سومین کارگاه مهارت‌افزایی در نگارش مقالات علمی برگزار شد

کارگاه «آشنایی با نگارش، فرآیند داوری و پذیرش مقالات ISI» ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ؛ سومین کارگاه از مجموعه کارگاه‌های مهارت افزایی ویژه اساتید و اعضای هیات علمی با عنوان «آشنایی با نگارش، فرآیند داوری و پذیرش مقالات ISI» برگزار شد.

این کارگاه که به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار گردید، توسط دکتر وحید کیوانفر ارائه شد و حاضران با سبک نگارش مقالات علمی، چگونگی فرآیند ثبت مقالات در نشریات ISI و ژورنال های علمی- پژوهشی بین المللی و برخی نکات کلیدی درخصوص داوری و فرآیند پذیرش مقالات بین المللی آشنا شدند.