Cardinal Theme

عملکرد ضعیف در حوزه گردشگری

همایش راهنمایان گردشگری؛ راهنمای دوستی فرهنگ ها با تاکید بر شعار روز جهانی گردشگری"گردشگری پایدار؛ ابزاری برای توسعه" عصر امروز(سه شنبه) در دانشگاه ...

این مراسم، با حضور دکتر جهانیان ریاست دانشکده جهانگردی دانشگاه علم و فرهنگ، پروفسور پرویز کردوانی جغرافیدان ایرانی و دارنده مدال ملی و نشان عالی دانش، اساتید و جمعی از دانشجویان رشته گردشگری و مدیران انجمن و جامعه راهنمایان تور در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

در این مراسم دکتر منوچهر جهانیان با اشاره به اینکه اگر بخواهیم در حوزه گردشگری و سفر با تور فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی به خانواده ها موفق باشیم باید راهنمایان گردشگری را دریابیم، گفت: یک راهنمای گردشگری می تواند تصویر یک منطقه گردشگری را به بهترین شکل و یا بدترین شکل به دیگران ارائه دهد.

رئیس دانشکده جهانگردی دانشگاه علم و فرهنگ تصریح کرد: از این رو، متولیان این عرصه باید در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های کلان حوزه گردشگری توجه ویژه ای به راهنمایان و آموزش آنها داشته باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر در کشور تنها ده درصد سفرها با تور انجام می گیرد که این یک ضعف مهم تلقی می شود. بنابراین، باید راهنمایان مجرب و کارکشته به لحاظ شرایط عمومی و اختصاصی به کار گرفته شود تا در جذب گردشگر و تصویرسازی مناسب در عرصه بین المللی فعالیت شایسته ای داشته باشیم.

جهانیان عنوان کرد: امیدوارم متولیان به نقش مهم راهنمایان در صنعت گردشگری توجه داشته باشند و آنها را در این حوزه دخیل بدانند تا بتوانیم به اهدافمان دست پیدا کنیم.

پروفسور کردوانی از دیگر سخنرانان این همایش با اشاره به وضعیت ایران از لحاظ گردشگری گفت: شرایط محیطی و جغرافیایی کشورمان، ایران را به دومین کشور ممتاز در حوزه گردشگری تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: ایران در میان دو دریا در شمال و جنوب قرار گرفته و از موهبتی مانند کوهستان برخوردار است. بنابراین، به نظر می رسد اگر استانداردهای مورد نیاز در حوزه توریسم و صنعت گردشگری را رعایت کنیم به بازخوردهای جالب توجهی می رسیم.

رئیس جامعه راهنمایان تور نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که در صحبت هایش به آموزش راهنمایان تور اشاره کرده و در ادامه صحبت هایش ضمن اعتراض به عملکرد دولت در این زمینه گفت: دولت و سازمان میراث فرهنگی باید در تخصیص بودجه و هزینه کردن آن در حوزه توریسم و گردشگری اهتمام ویژه ای به کار گیرند. چراکه موضوع گردشگری نه تنها یک مبحث فرهنگی است بلکه می تواند در حوزه صنعتی هم از صنعت نفت کشور پر درآمدتر باشد.

عباس پیرمرادی افزود: جهان به اهمیت صنعت گردشگری پی برده و ما هم باید به این باور برسیم. به ویژه راهنمایان که نقش ویژه ای در انتقال فرهنگ و تبلیغات مثبت برای ورود توریست ها به کشور دارند.

گزارش: هانیه حقیقی