گزارش تصویری جشن رویش

اختتامیه جشنواره رویش با حضور پرشور دانشجویان برگزار و برندگان مرحله کشوری اعلام شدند.

19 آذر 1398 - 19:59

کانون های فرهنگی سرمایه آفرین هستند

فرهنگ در کشور حال خوشی ندارد ولی کانون های فرهنگی دانشگاهی سرمایه آفرین و امیدبخش هستند.

19 آذر 1398 - 16:39

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس