مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران: ایمنی حلقه ای گمشده در کشور است

سعید شریف زاده روز سه شنبه در نخستین کنفرانس ملی فرماندهی عملیات اطفای حریق که در سالن همایش های بین المللی دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، با تشکر از دانشگاه علم ...

28 تیر 1396 - 09:12

رئیس جهاد دانشگاهی: اگر به توانمندی های بومی اعتماد کنیم، توان تولید فناوری های تک را داریم.

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: این نهاد توان تولید فناوری های های تک (High tech)مورد نیاز کشور را دارد

28 تیر 1396 - 09:07

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

سیناپرس