ادامه حیات دانشگاه‌ها در بین المللی شدن آن‌هاست

دکتر سالار آملی در دیدار با رییس دانشگاه علم و فرهنگ تاکید کرد: واقعیت این است که امروز برای ادامه حیات دانشگاه‎ها راهی جز بین المللی شدن نیست.

23 آبان 1397 - 16:55

پنجمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکردهای نوین بصری در نوشتار

گروه گرافیک دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران پنجمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکردهای نوین بصری در نوشتار را برگزار ...

21 آبان 1397 - 08:48

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

سیناپرس