كمك هاي خانواده علم و فرهنگ به زلزله زدگان رسيد

كمك هاي خانواده علم و فرهنگ به زلزله زدگان رسيد

26 آبان 1396 - 12:27

"شهادت امام رضا علیه السلام؛ تجلی یکی دیگر از ابررویدادهای گردشگری دینی"

انسان محوریت هستی را همراستا با فطرت خداگونه خویش پیوند زده و در این خصوص اتکا و اتصال به نهاد و ماهیت اصلی خویش را به طرق گوناگون سر منشا تحقق اهداف آفرینش خویش ...

25 آبان 1396 - 21:01

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها