اختتامیه دوره مهارت آموزی ودانش افزایی ضیافت اندیشه

دوره مهارت آموزی ودانش افزایی ضیافت اندیشه با موضوع "اخلاق پژوهش "با تدریس جناب آقای دکتر جعفر گل محمدی به مدت 3روزاز تاریخ 9 لغایت 11بهمن ماه با حضور اعضای هیات ...

11 بهمن 1401 - 20:12

دانشگاه علم و فرهنگ؛ رتبه یک نوآوری دانشگاه های ایران در سال 2022 بر اساس رتبه بندی سایمگو

بر اساس جدیدترین ویرایش نظام رتبه بندی سایمگو، دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی برای سومین سال پیاپی عنوان رتبه یک نوآوری ایران را به خود اختصاص داد.

03 بهمن 1401 - 14:37

خدمات و پیوندهای مهم