برگزاری جشن افتتاح شاخه دانشجویی انجمن جهانی IEEE شعبه دانشگاه علم و فرهنگ

همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزر شد: جشن افتتاح شاخه دانشجویی انجمن جهانی IEEE شعبه دانشگاه علم و فرهنگ

08 خرداد 1396 - 10:22

اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک برگزار شد

خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس): اولین کنفرانس ملی نوآوری در منسوجات و پوشاک کار و اولین رویداد کارآفرینی مد و فناوری از صبح امروز (دوشنبه) در محل دانشگاه علم و ف ...

30 اردیبهشت 1396 - 09:59

خدمات و پیوندهای مهم

کنفرانس ها

رویدادها

19 اردیبهشت

سمینار ((هویت برند ))

19 تا 20 اردیبهشت 1396

18 اردیبهشت
22 فروردین